ADVOKÁTI

Mgr. Ing. JÁN FOLVARSKÝ

Počas koncipientskej praxe nadobudol potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre výkon advokátskeho povolania. Po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky v roku 2015 poskytuje právne služby ako samostatný advokát. Počas svojej doterajšej advokátskej praxe riešil mnoho právnych problémov v rôznych odvetviach práva. Stretol sa s mnohými životnými situáciami a osudmi klientov, čím nadobudol potrebný právny rozhľad, profesionálny nadhľad a skúseností. Okrem právnického vzdelania disponuje aj vysokoškolským technickým vzdelaním v oblasti stavebníctva.

VZDELANIE

  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Magister (Mgr.)
  • Advokátska skúška (Slovenská advokátska komora)
  • Stavebná fakulta TU v Košiciach, Inžinier (Ing.)

PRÁVNA PRAX

  • Advokát: 2015 – súčasnosť
  • Advokátsky koncipient – advokátska kancelária JUDr. Alexander Farkašovský, Košice, 2011 – 2014